FIBC / Big Bag

Rozwiązania standardowe i custom-made

Stacje rozładunku i załadunku

Zabezpieczające przed pyleniem lub całkowicie izolujące proces

Obsługa Big Bag

Grupa Dec posiada szeroki zakres rozwiązań w kwestii obsługi worków typu Big Bag (FIBC). Nasze stacje załadunku i rozładunku stworzone są z myślą o obsłudze różnych rozmiarów Big Bag’ów oraz spełnieniu różnych wymogów – tak w kwestii konstrukcji, jak i izolacji procesu.

Mnogość dostępnych akcesoriów i opcji idealnie oddaje to, jak wiele różnorodnych wymogów należy spełnić oraz jak wiele czynników związanych z otoczeniem i samym produktem należy wziąć pod uwagę, aby skutecznie rozwiązać dany problem.