Załadunek, rozładunek, obsługa beczek i worków

Wydajne rozwiązania dla rozładunku
i załadunku beczek oraz worków

Obsługa worków i beczek

Odkryj szeroką gamę rozwiązań Grupy Dec w dziedzinie załadunku i rozładunku worków, beczek oraz tekturowych opakowań o różnych wymiarach.

Systemy Grupy Dec przystosowane są do wymaganego poziomu izolacji procesu, który zależy od aktywności samego obsługiwanego produktu.

Mnogość dostępnych akcesoriów doskonale odpowiada szerokim możliwościom dostosowania systemu w zależności od typu wybranego opakowania.