Stacje napełniania Big Bag

Modułowy design

Łatwa obsługa
Bezpieczeństwo produktu i operatora

Big Bag – stacje napełniania

Grupa Dec dostarcza kompletne rozwiązania w dziedzinie napełniania Big Bag bezpośrednio z urządzeń procesowych takich jak suszarki czy mieszalniki. System napełniający może uwzględniać przesiewanie, mielenie oraz dokładne dozowanie produktu.

Stacja napełniająca będzie dostosowana do charakterystyki obsługiwanego proszku, wymaganego poziomu izolacji procesu, układu pomieszczenia gdzie proces napełniania ma się odbywać oraz wymaganej dokładności. System może być również wyposażony w różne systemy dokowania – w przypadku wysokich wymagań w kwestii izolacji procesu, nawet do poziomu OEB 5.

Napełniania może odbywać się grawitacyjnie, jeżeli Klient posiada odpowiednią ilość wolnego miejsca nad stacją. W przypadku gdy miejsce jest ograniczone lub Klient potrzebuje prowadzić rozładunek z kilku urządzeń do jednego, wspólnego systemu napełniania, możliwe jest transferowanie proszków z użyciem systemu PTS® a następnie w połączeniu z systemem DosiValve®, dokładne dozowanie do worka Big Bag.

Czytaj więcej
Big bag station
Home » Big Bag – stacje napełniania

Cechy:

 • Rama stacji z uchwytem na Big Bag z możliwością szybkiego uwolnienia
 • Łatwe zakładanie palet z użyciem wózka paletowego
 • Dozowanie grawitacyjne lub z użyciem systemu PTS z DosiValve
 • Rama w wersji malowanej, lub nierdzewna
 • Stacja załadunku dla strefy 1/21 ATEX

Opcje:

 • Integracja z młynem lub sitem
 • Detekcja / Separacja metali
 • Próbkowanie
 • System ważący
 • Filtr odpowietrzający z funkcją napełniania i opróżniania
 • System CIP
 • Przenośnik rolkowy z wibratorem (jeśli wymagany)
 • Combi-station dla Big Bag’ów / napełniania beczek