Izolacja procesów - produkty masowe

  • izolacja procesów
  • różne opakowania
  • łączenie procesów

Izolacja / hermetyzacja – obsługa produktów masowych

Izolacja procesu – w zależności od poziomu ekspozycji, rodzaju opakowania czy wymagań procesowych można zastosować różne rozwiązania.

Grupa Dec posiada ogromne doświadczenie umożliwiające stosowanie rygorystycznych warunków wymaganych w zastosowaniach, takich jak:

  • przenoszenie pojedynczych worków do większych worków zbiorczych,
  • łączenie procesów,
  • ładowanie proszku przy zachowaniu wysokiego poziomu hermetyczności (do poziomu nanogramów na metr sześcienny),
Czytaj więcej