Izolacja procesów - produkty masowe

  • izolacja procesów
  • różne opakowania
  • łączenie procesów

Obsługa produktów masowych – hermetyzacja / izolacja

W zależności od poziomu ekspozycji, rodzaju opakowania czy wymagań procesowych można zastosować różne rozwiązania.

Grupa Dec posiada ogromne doświadczenie umożliwiające stosowanie rygorystycznych warunków wymaganych w zastosowaniach, takich jak przenoszenie pojedynczych worków do większych worków zbiorczych, łączenie procesów lub ładowanie proszku poprzez przestrzeganie wysokiego poziomu hermetyczności do poziomu nanogramów na metr sześcienny.