Mieszanie - PTS Batchmixer®

Rewolucyjna technologia mieszania, umożliwiająca uzyskanie homogenicznego blendu proszków o różnych charakterystykach.

Batchmixer – skuteczne mieszanie proszków

Batchmixer

Batchmixer – skuteczne mieszanie proszków stworzone na bazie uznanej technologii PTS Powder Transfer System.

Mieszanie proszków to niezwykle złożony proces, a jego skuteczność w znacznej mierze zależy od charakterystyki użytych produktów sypkich.

W zależności od spoistości produktu, różnic w gęstości nasypowej, czy wielkości cząstek, wybór odpowiedniego mieszalnika, który zapewni satysfakcjonującą równowagę między odpowiednią prędkością mieszania, a segregacją produktu, może stanowić olbrzymie wyzwanie.

Możemy wyróżnić 3 główne mechanizmy mieszania:
  • Mieszanie dyfuzyjne (Diffuse Mixing)
  • Mieszanie ścinające (Shear Mixing)
  • Mieszanie konwekcyjne (Convective mixing)

Grupa Dec opracowała przełomową technologię mieszania proszków bez użycia ruchomych/rotujących części, w ramach izolowanego procesu. Poprzez zastosowanie wszystkich trzech pryncypiów mieszania, skuteczność PTS Batchmixer® można śmiało określić jako wysoką.

PTS Batchmixer® bazujący na technologii PTS, podlegał 2-letnim badaniom dostarczając bardzo obiecujących wyników, a jednocześnie stanowiąc urządzenie niezwykle łatwe do integracji w procesach produkcyjnych – w szczególności tam gdzie Klienci mają do czynienia z produktami toksycznymi, lub w procesach aseptycznych.

Czytaj więcej Home » Batchmixer – skuteczne mieszanie proszków