Obsługa kontenerów IBC

Rozwiązania w dziedzinie napełniania
oraz rozładunku IBC

Obsługa pojemników IBC

Pojemniki IBC (Intermediate Bulk Containers) są w dalszym ciągu w powszechnym użyciu w przemyśle farmaceutycznym na przykład przy produkcji form stałych (OSD – Oral Solid Dosage).

Pojemniki IBC używane są na różnych etapach produkcji – w dozowaniu, przesiewaniu, mieszaniu i zasilaniu produktu do tabletkarek.

Grupa Dec dostarcza kompleksowe rozwiązania służące do załadunku i rozładunku pojemników IBC różnych rozmiarów – zgodnie z wymogami cGMP i w warunkach izolacji procesu.

Pojemniki IBC są zasilane i rozładowywane za pomocą systemu PTS® co eliminuje konieczność stosowania skomplikowanych i masywnych kolumn podnoszących.