Transfer proszków

Używając systemów Dec, dostępnych również dla procesów sterylnych, Klient zyskuje możliwość bezpiecznego transportu i obsługi proszków o minimalnej energii zapłonu MIE <1mJ.

PTS, PFL, mPTS / µPTS – rozwiązania Grupy Dec w dziedzinie obsługi i transferu proszków

PTS – transfer materiałów sypkich o dużej objętości i niejednolitej charakterystyce

Transfer proszków na bazie systemu PTS mocno odróżnia się od konwencjonalnych technik transferu przede wszystkim z tego względu, że do poruszania materiału wykorzystuje zarówno próżnię, jak i ciśnienie. Dzięki temu przemieszczany jest on tak, jakby nie był ciałem stałym, lecz cieczą. Z tego aspektu wynika wiele korzyści w tym w szczególności możliwość zrezygnowania z załadunku grawitacyjnego, a co za tym idzie brak konieczności rozlokowywania elementów systemu w obrębie wielu kondygnacji budynku.

Czytaj więcej
PTS PFL