Podsumowanie 2022 roku

Grupa Dec przeciwstawiła się trudnym warunkom rynkowym, aby osiągnąć ciągły silny wzrost i przełomowe osiągnięcia w 2022 roku.

Wideo podsumowujące rok, Dec Group – Growth and Future Brand Vision, pokazuje, dlaczego jesteśmy optymistycznie nastawieni do perspektyw na rok 2023, z jeszcze bardziej rozszerzoną ofertą i możliwościami, rozpoznanymi w nowej strukturze grupy.

Poniższe wideo informuje, że nasze obroty podwoiły się w ciągu ostatnich 3 lat i trend osiągania wzrostu jest kontynuowany.

Całościowy wzrost

Po części był to wzrost organiczny, dzięki osiągnięciu rekordowej sprzedaży. Miał również charakter strukturalny, dzięki kilku kluczowym przejęciom, które poszerzyły portfolio możliwości Grupy, w szczególności w dziedzinach hermetyzacji i aseptyki procesów oraz przetwarzania ciągłego.

Rok 2022 był również wyjątkowy dla globalnej ekspansji infrastruktury – wraz z wprowadzeniem kolejnych rewolucyjnych technologii i nowych ekspansji produkcyjnych w Wielkiej Brytanii, Polsce i USA, globalne zatrudnienie w Grupie Dec przekroczyło liczbę 700 osób.

Umocniło to status naszej firmy jako uznanego lidera w dziedzinie izolacji procesów, oferującego większy zakres rozwiązań niż jakikolwiek inny dostawca.

Najważniejsze osiągnięcia

Do przełomowych osiągnięć należy zaliczyć wyposażenie wielopoziomowego, w pełni zautomatyzowanego zakładu mikronizacji, mielenia i pakowania w Singapurze, co stanowiło jeden z największych, najbardziej rozbudowanych i złożonych projektów farmaceutycznych w tym regionie.

2022 przyniósł również rozszerzenie oferty Grupy Dec w zakresie aseptycznych procesów fill-finish poprzez wprowadzenie modułowego systemu DecFill®, jak również zwiększenie liczby naszych rozwiązań stosowanych w nowych obszarach technologicznych, takich jak produkcja baterii i obsługa materiałów promieniotwórczych, dostarczając projekty w USA i w Europie.

Restrukturyzacja dla rozwiązań typu End-to-End

Uznając rosnącą różnorodność i zaawansowanie portfolio naszych produktów, firma została podzielona na pięć działów, z których każdy skupia się na innym obszarze zastosowań kompleksowych rozwiązań technologicznych:

  • Powder Handling
  • Particle Sizing
  • Filling
  • Containment
  • Continuous Processing

Jest to zgodne z naszą trwałą wizją rozwoju Grupy Dec, polegającą na dostarczaniu prawdziwych rozwiązań End-to-End, obejmujących cały łańcuch produkcji farmaceutycznej, od molekuł do końcowych form leków oraz innych, powiązanych branż.