Izolator Mikronizujący

Wielkoskalowy izolator mikronizujący od Grupy Dec.

Doskonałe osiągi. Zastosowanie nowej generacji młynów strumieniowych. Możliwość pobierania próbek bez przerywania procesu. Duże nastawienie na ergonomię pracy. Programowalne receptury CIP.

CPT – Docelowy Poziom Wydajności Hermetyzacji

Pomimo swoich rozmiarów oraz wysokiej wydajności, instalacja skutecznie osiąga Docelowy Poziom Wydajności Hermetyzacji (CPT) określony na <25ng. Wszystkie procesy zarządzane są za pomocą w pełni zintegrowanego systemu kontroli dla całkowicie zautomatyzowanego procesu mikronizacji – włączając w to rozładunek z beczki, separację, załadunek gotowego produktu do beczki oraz próbkowanie przebiegające równolegle do całego procesu. Potrójna komora izolatora rozładunku beczek wyposażona jest w komorę dokującą ze zintegrowanym podnośnikiem i tzw. drum tipperem, co umożliwia szybkie i sprawne zasilenie produktu do głównej komory urządzenia. Z kolei komora transferowa odpadów wyposażone jest w system linerów CLS oraz porty RTP dodatkowo wyposażone w linery CLS – wszystko przemyślane w taki sposób, aby minimalizować koncentrację cząstek produktu w komorze transferowej.

Nowa generacja mikronizerów strumieniowych MC DecJet®

Wejściowa aktywna substancja farmaceutyczna (API) po rozładunku z beczki, grawitacyjnie trafia do dedykowanej komory mikronizującej – dokładnie do dozownika grawimetrycznego, który zapewnia właściwy przepływ API do zamontowanego na szynach mikronizera MC DecJet® 200 oraz MC DecJet®300, które możemy w łatwy sposób wymienić w ramach omawianego systemu. Układ komory zapewnia dostęp do mikronizera i dozownika od dwóch stron zwiększając ergonomię. Separacja produktu od gazów odbywa się w filtrocyklonie wyposażonym w system kontroli różnic ciśnienia oraz zautomatyzowany system otrzepywania filtrów. Usuwanie gazów z cyklonu odbywa się za pośrednictwem podwójnego filtra wylotowego HEPA typu Push-Push oraz zintegrowanego systemu linerów CLS i portów do usuwania zanieczyszczeń dla bezpiecznego usuwania zużytych filtrów. Dodatkowo filtrocyklon zapewnia dostęp z dwóch stron, aby jeszcze bardziej podnieść ergonomię pracy z urządzeniem.

Próbkowanie analityczne

Dedykowany izolator wyposażony w system Dec MPTS umożliwia pobranie próbki produktu bezpośrednio spod zaworu celkowego podającego zmikronizowany produkt z filtrocyklonu, bez konieczności przerywania procesu produkcyjnego. Próbki są ważone bezpośrednio w komorze izolatora zanim zostaną przekazane do badania jakościowego.

Trójkomorowy izolator pakujący

Jednostka ta zawiera śluzę transferową dla beczek, zawór dokujący, system linerów CLS oraz system zapięcia, dla zabezpieczenia produktu w beczce. Instalacja wyposażona jest w system CIP umożliwiający stosowanie zautomatyzowanych receptur myjących.

Home » Aktualności » Uncategorized » Izolator Mikronizujący